HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Заделяне на памет

background image

Заделяне на памет

Помощните програми или заданията, които изтегляте на принтера, понякога включват ресурси
(например, шрифтове, макроси или модели). Ресурсите, които са вътрешно маркирани като
постоянни, остават в паметта на принтера, докато го изключите.

Следвайте следните указания, ако използвате PDL (език за описване на страници) за
маркиране на ресурсите като постоянни. За технически подробности вижте съответните PDL
справочни материали за PCL или PS.

Маркирайте ресурсите като постоянни само когато е абсолютно наложително да останат в
паметта, докато принтерът е включен.

Изпращайте постоянни ресурси на принтера само в началото на заданието за печат, а не
по време на печат на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Прекомерното използване на постоянните ресурси или изтеглянето им, докато

принтерът печата, може да се отрази на работата на принтера или на способността му да
отпечатва сложни страници.

BGWW

Инсталиране на памет и вътрешни USB устройства 167