HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Печат с EconoMode

background image

Печат с EconoMode

Този принтер има опция EconoMode (Икономичен режим) за отпечатване на чернови на
документи. Чрез EconoMode (Икономичен режим) може да се използва по-малко тонер и да се
намали разхода на страница. Използването на EconoMode (Икономичен режим) може да
намали обаче и качеството на печат.

HP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате
непрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго от
механичните части на печатащата касета. Ако качеството на печат започне да се влошава и
вече не е задоволително, помислете за смяна на печатащата касета.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази функция е достъпна с драйвера PCL 6 на принтера за Windows. Ако не

използвате този драйвер, можете да разрешите функцията с помощта на вградения уеб
сървър на HP.

1.

В менюто Файл на приложната програмата щракнете върху Печат.

2.

Изберете устройството, след което натиснете бутона Properties (Свойства) или
Preferences (Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Paper/Quality (Качество на хартията).

4.

Отметнете квадратчето Икономичен режим.