HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Почистване на пътя на хартията

background image

Почистване на пътя на хартията

1.

На контролния панел на продукта натиснете бутона Начало .

2.

Отворете следните менюта:

Device Maintenance (Поддръжка на устройството)

Calibrate/Cleaning (Калибриране/почистване)

3.

Изберете елемента Print Cleaning Page (Печат на почистваща страница) и след това
натиснете бутона

OK

, за да отпечатате страницата.

4.

Процесът на почистване може да отнеме няколко минути. Когато приключи, изхвърлете
отпечатаната страница.