HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Зареждане в тава 1

background image

Зареждане в тава 1

ЗАБЕЛЕЖКА:

Принтерът може да печата с по-ниска скорост при използване на тава 1.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете засядания, не зареждайте тавите по време на печат. Не

разлиствайте хартията. Разлистването може да доведе до неправилно подаване.

1.

Отворете тава 1.

2.

Изтеглете удължителя на тавата.

82

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW

background image

3.

Заредете хартията в тавата. Проверете

дали хартията е поставена под

ограничителните пластинки и под

индикаторите за максимално запълване.

2

4.

Нагласете страничните водачи, така че

леко да докосват пакета хартия, но да не

огъват хартията.

2