HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Печат в задната изходна касета

background image

Печат в задната изходна касета

Принтерът винаги печата в задната изходна касета, ако тя е отворена. Хартията, отпечатвана
в тази касета, ще излиза с лицевата страна нагоре, като последната страница е отгоре (в
обратен ред).

Печатът от тава 1 в задната изходна касета се извършва по най-прекия път. Отварянето на
задната изходна касета може да подобри работата със следните неща:

Пликове

Етикети

Хартия с малък потребителски размер

Пощенски картички

Хартия, по-тежка от 120 г/м

2

(32 фунта)

Отварянето на задната изходна касета прави недостъпни устройството за двустранен печат
(ако е инсталирано такова) и горната изходна касета. За да избегнете засядания, не отваряйте
или затваряйте задната изходна касета по време на печат.

BGWW

Изберете изходна касета

91

background image

1.

За да отворите задната изходна касета,

хванете дръжката в горния край на

касетата и дръпнете касетата надолу.

2.

Плъзнете навън удължението.