HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Как да се използва хартията

background image

Как да се използва хартията

Това устройство поддържа различни видове хартия и печатни носители в съответствие с
указанията в това ръководство за потребителя. Хартия или печатни носители, които не
отговарят на тези указания може да доведат до лошо качество на печата, повече засядания и
преждевременно износване на устройството.

За най-добри резултати използвайте само хартия и печатни носители с марка HP,
предназначени за лазерни принтери или за универсална употреба. Не използвайте хартия и
печатни носители за мастилено-струйни принтери. Компанията Hewlett-Packard не може да
препоръча използването на други марки носители, защото HP няма контрол върху тяхното
качество.

Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, за да се предотврати навлажняването или
повреждането на хартията. Не отваряйте пакета, докато не сте готови да използвате хартията.

Възможни са случаи, когато хартията отговаря на всички изисквания, приведени в това
ръководство за потребителя, и въпреки това пак да не се получат задоволителни резултати.
Това може да е в резултат от неправилно боравене, недопустими температури и/или нива на
влажност или други променливи, върху които компанията Hewlett-Packard няма контрол.

ВНИМАНИЕ:

Използването на хартия или печатни носители, които не отговарят на

спецификациите на компанията Hewlett-Packard, може да причини проблеми на продукта,
изискващи ремонт. Този ремонт не се покрива от гаранцията или споразуменията за сервизно
обслужване на Hewlett-Packard.