HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Капацитет на тавите и касетите

background image

Капацитет на тавите и касетите

Тава или касета

Тип хартия

Спецификации

Количество

Тава 1

Хартия и картон

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

200 г/м

2

документна хартия

Максимална височина на
пакета: 10 мм

Еквивалентно на 100 листа 75
г/м

2

документна хартия

Пликове

60 г/м

2

документна хартия до

90 г/м

2

документна хартия

до 10 плика

Етикети

Максимално 0,23 мм
дебелина

Максимална височина на
пакета: 10 мм

Прозрачни фолиа

Максимално 0,13 мм
дебелина

Максимална височина на
пакета: 10 мм

Тава 2 и допълнителните тави
за 500 листа

Хартия и картон

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

135 г/м

2

документна хартия

Еквивалентно на 500 листа 75
г/м

2

документна хартия

Етикети

Максимално 13 мм дебелина

Максимална височина на
пакета: 54 мм

Прозрачни фолиа

Максимално 0,13 мм
дебелина

Максимална височина на
пакета: 54 мм

Допълнителна тава за 1 500
листа

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

135 г/м

2

документна хартия

Еквивалентно на 1 500 листа
75 г/м

2

документна хартия

Допълнително устройство за
подаване на пликове

Пликове

60 г/м

2

документна хартия до

90 г/м

2

документна хартия

до 75 плика

Стандартна горна касета

Хартия

До 500 листа 75 г/м

2

документна хартия

Задна касета

Хартия

До 100 листа 75 г/м

2

документна хартия

Допълнително устройство за
двустранен печат

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

120 г/м

2

документна хартия

Допълнително подреждащо
устройство

Хартия

До 500 листа 75 г/м

2

документна хартия

Допълнителен телбод/
подреждащо устройство

Хартия

Скрепване: До 20 задания за
печат с до 15 страници всяко

Подреждане: До 500 листа 75
г/м

2

документна хартия

Допълнителна пощенска кутия
с 5 контейнера

Хартия

До 500 листа 75 г/м

2

документна хартия

BGWW

Капацитет на тавите и касетите

81