HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Конфигуриране на тавите

background image

Конфигуриране на тавите

Продуктът автоматично ви напомня да конфигурирате тава за тип и размер в следните
ситуации:

Когато зареждате хартия в тавата

Когато задавате определена тава или тип хартия за задание за печат чрез драйвера за
принтера или приложната програма, а тавата не е конфигурирана да отговаря на
настройките на заданието за печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съобщението няма да се появи, ако печатате от тава 1 и тя е конфигурирана с

настройките за Any Size (Всеки размер) размер на хартията и Any Type (Всеки тип) тип хартия.
В тази ситуация, ако заданието за печат не посочва тава, продуктът печата от тава 1, дори ако
настройките за размера и типа на хартията не съвпадат с хартията, заредена в тава 1.