HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Промяна на съответния тип и размер на хартията в драйвера в Windows

background image

Промяна на съответния тип и размер на хартията в

драйвера в Windows

1.

В менюто File (Файл) на софтуерната програма щракнете върху Print (Печат).

2.

Изберете продукта, след което натиснете бутона Properties (Свойства) или Preferences
(Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Paper/Quality (Качество на хартията).

4.

Изберете размер от падащия списък Paper size (Размер на хартията).

5.

Изберете тип на хартията от падащия списък Paper type (Тип хартия).

6.

Щракнете върху бутона OK.

76

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW