Nápověda pro HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

TISKÁRNY ŘAD HP LASERJET ENTERPRISE 600

M601, M602 A M603

Uživatelská příručka

background image
background image

Tiskárny řad HP LaserJet Enterprise 600
M601, M602 a M603

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o

záruce dodaných s těmito výrobky a

službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Číslo dílu: CE988-90915

Edition 4, 11/2011

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je ochranná známka

společnosti Intel Corporation v USA a

dalších zemích/oblastech.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR

jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Symboly použité v této příručce

TIP:

Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení

úlohy.

UPOZORNĚNÍ:

Výstrahy označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo

poškození produktu.

VAROVÁNÍ!

Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu,

katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

CSWW

iii

background image

iv

Symboly použité v této příručce

CSWW

background image

Obsah

1 Základní informace o produktu ........................................................................................ 1

Porovnání modelů .................................................................................................................... 2

Modely HP LaserJet Enterprise 600 M601 .................................................................... 2
Modely HP LaserJet Enterprise 600 M602 .................................................................... 3
Modely HP LaserJet Enterprise 600 M603 .................................................................... 4

Ekologické vlastnosti ................................................................................................................. 5
Funkce usnadnění přístupu ........................................................................................................ 6
Zobrazení produktu .................................................................................................................. 7

Pohled zepředu ......................................................................................................... 7
Pohled zezadu .......................................................................................................... 8
Porty rozhraní ........................................................................................................... 9
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 9

2 Nabídky ovládacího panelu ............................................................................................ 11

Uspořádání ovládacího panelu ................................................................................................ 12
Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB .................................................................................... 14
Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení ................................................................................ 15
Nabídka Spotřební materiál .................................................................................................... 16
Nabídka Zásobníky ............................................................................................................... 18
Nabídka Správa .................................................................................................................... 19

Nabídka Sestavy .................................................................................................... 19
Nabídka Obecná nastavení ..................................................................................... 19
Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB ............................................................ 22
Nabídka Obecné nastavení tisku .............................................................................. 22
Nabídka Výchozí možnosti tisku ............................................................................... 24
Nabídka Nastavení displeje ..................................................................................... 24
Nabídka Správa spotřebního materiálu ..................................................................... 25
Nabídka Správa zásobníků ...................................................................................... 26
Nabídka Nastavení sešívačky/stohovače ................................................................... 28
Nabídka Nastavení schránky s více zásobníky ........................................................... 28
Nabídka Nastavení sítě ........................................................................................... 29

CSWW

v

background image

Nabídka Odstraňování problémů .............................................................................. 33

Nabídka Údržba zařízení ....................................................................................................... 34

Nabídka Zálohování/obnovení ................................................................................ 34
Nabídka Kalibrace/čištění ....................................................................................... 34
Nabídka Upgrade firmwaru z USB ........................................................................... 35
Nabídka Servis ....................................................................................................... 35

3 Software pro systém Windows ....................................................................................... 37

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows .................................... 38
Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows ........................................................... 39

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 40

Režimy instalace UPD ............................................................................... 40

Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows .................................................................... 41

Priorita nastavení tisku ............................................................................................. 41
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 41
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 42
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 42

Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows ....................................................................... 43
Podporované nástroje pro systém Windows .............................................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Implementovaný webový server HP ............................................................................ 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Software pro jiné operační systémy .......................................................................................... 46

4 Použití produktu s počítačem Macintosh ......................................................................... 47

Software pro počítače Macintosh ............................................................................................. 48

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac ............................. 48
Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS ....................................................... 48

Instalace softwaru pro počítače Mac připojené přímo k produktu ................... 48
Instalace softwaru pro počítače Mac v kabelové síti ..................................... 49

Konfigurace IP adresy ................................................................ 49
InstaIace softwaru ..................................................................... 50

Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac ............................................. 51
Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh .............................................................. 52
Změna nastavení ovladače tiskárny u počítače Macintosh ............................................ 52

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ........... 52
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................. 52
Změna nastavení konfigurace produktu ....................................................... 52

Software pro počítače Mac ...................................................................................... 54

Nástroj HP Utility pro počítače Macintosh ................................................... 54

Spuštění nástroje HP Printer Utility ............................................... 54

vi

CSWW

background image

Funkce nástroje HP Utility ........................................................... 54

Podporované nástroje pro systém Mac ...................................................................... 55

Implementovaný webový server HP ............................................................. 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Základní tiskové úlohy v systému Mac ...................................................................................... 57

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac ......................................................................... 57
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac .......................................................... 57
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh ....... 57
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh ........................................ 57
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh ..................................................................... 58
Použití vodoznaků u počítače Macintosh .................................................................... 58
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh .......................................... 59
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh ................................ 59
Ukládání úloh u počítače Macintosh .......................................................................... 59

Řešení problémů v systémech Mac ........................................................................................... 61

5 Připojení produktu v systému Windows .......................................................................... 63

Odmítnutí sdílení tiskárny ........................................................................................................ 64
Připojení přes rozhraní USB .................................................................................................... 64

Instalace z disku CD ................................................................................................ 64

Připojení k síti v systému Windows ........................................................................................... 65

Podporované síťové protokoly .................................................................................. 65
Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows ................................................. 67

Konfigurace IP adresy ............................................................................... 67
Instalace softwaru .................................................................................... 68

Konfigurace nastavení sítě v systému Windows ........................................................... 69

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ......................................................... 69
Nastavení nebo změna síťového hesla ........................................................ 69
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............. 70
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu ............. 71
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku ...................................... 72

6 Papír a tisková média .................................................................................................... 73

Principy používání papíru ....................................................................................................... 74

Pokyny pro speciální papír ....................................................................................... 74

Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows .............................. 76
Podporované formáty papíru ................................................................................................... 77
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 79

Podporované typy papíru pro možnosti vstupu ............................................................ 79
Podporované typy papíru pro možnosti výstupu .......................................................... 80

CSWW

vii

background image

Kapacita zásobníku a přihrádky .............................................................................................. 81
Vložení papíru do zásobníků ................................................................................................... 82

Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 82
Plnění zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů ......................................... 83
Plnění volitelného zásobníku na 1 500 listů ................................................................ 85
Orientace papíru při plnění zásobníků ....................................................................... 87

Vkládání hlavičkového, předtištěného nebo děrovaného papíru ..................... 87
Plnění obálek ........................................................................................... 88

Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 89

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru ................................................................ 89
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy .................................................. 89
Konfigurace zásobníku z ovládacího panelu .............................................................. 90

Výběr výstupní přihrádky ........................................................................................................ 91

Tisk s výstupem v horní (standardní) výstupní přihrádce ................................................ 91
Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce ................................................................. 91
Tisk do volitelného stohovače nebo sešívačky se stohovačem ........................................ 92
Tisk do schránky s 5 přihrádkami .............................................................................. 93

7 Tiskové kazety ............................................................................................................... 95

Informace o tiskových kazetách ............................................................................................... 96
Zobrazení spotřebního materiálu ............................................................................................. 97

Zobrazení tiskových kazet ........................................................................................ 97

Správa tiskových kazet ........................................................................................................... 98

Změna nastavení tiskových kazet .............................................................................. 98

Tisk v případě, že tisková kazeta dosáhne konce životnosti ........................... 98
Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízké nastavení na ovládacím panelu ..... 98
Tisk v režimu EconoMode .......................................................................... 99

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu ........................................................... 99

Recyklace spotřebního materiálu ................................................................ 99
Skladování tiskových kazet ...................................................................... 100
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet .................. 100

Webové stránky společnosti HP proti padělání ......................................................... 100

Návod k výměně ................................................................................................................. 101

Výměna tiskové kazety .......................................................................................... 101
Doplnění svorek .................................................................................................... 103
Provádění preventivní údržby ................................................................................. 104

Vynulování počítadla sady údržby ........................................................... 104

Řešení problémů s tiskovými kazetami .................................................................................... 105

Kontrola tiskových kazet ......................................................................................... 105

Kontrola poškození tiskové kazety ............................................................ 106
Opakované vady ................................................................................... 107

viii

CSWW

background image

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu .................................................... 107

Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu .................... 108

8 Tiskové úlohy ............................................................................................................... 111

Zrušení tiskové úlohy v systému Windows ............................................................................... 112
Základní tisková úloha v systému Windows ............................................................................. 113

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows ........................................................ 113
Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows .............................................. 114
Změna počtu tištěných kopií v systému Windows ...................................................... 114
Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows ................ 115

Použití zkratky pro tisk v systému Windows ............................................... 115
Vytvoření zkratek pro tisk ........................................................................ 116

Zlepšení kvality tisku v systému Windows ................................................................. 119

Výběr velikosti stránky v systému Windows ............................................... 119
Výběr vlastního formátu stránky v systému Windows ................................... 119
Výběr typu papíru v systému Windows ..................................................... 119
Výběr zásobníku papíru v systému Windows ............................................. 119

Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows ...................................... 120

Ruční tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ............................... 120
Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ..................... 121

Tisk více stránek na list v systému Windows .............................................................. 123
Výběr orientace stránky v systému Windows ............................................................ 124

Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 126
Další tiskové úlohy v systému Windows ................................................................................... 127

Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows ..................... 127
Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows ...................................... 129
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows ............................. 132
Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows ................... 134
Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows .............................................. 135
Vytvoření brožury pomocí systému Windows ............................................................ 136
Výběr voleb výstupu v systému Windows ................................................................. 137

Výběr výstupní přihrádky v systému Windows ............................................ 137
Nastavení sešívání v systému Windows .................................................... 139

Použití funkce uložení úlohy v systému Windows ....................................................... 140

Vytvoření uložené úlohy v systému Windows ............................................. 141
Tisk uložené úlohy .................................................................................. 142
Odstranění uložené úlohy ....................................................................... 142
Nastavení možností uložení úlohy v systému Windows ............................... 143

Tisk jedné kopie pro kontrolu před vytištěním všech kopií ............. 143
Dočasné uložení osobní úlohy v produktu pro pozdější tisk .......... 143
Dočasné uložení úlohy v zařízení .............................................. 143

CSWW

ix

background image

Trvalé uložení úlohy v zařízení .................................................. 144
Změna trvale uložené úlohy na soukromou (lze ji vytisknout pouze
po zadání kódu PIN) ............................................................... 144
Obdržení oznámení, pokud někdo provádí tisk uložené úlohy ...... 144
Nastavení uživatelského jména pro uloženou úlohu ..................... 145
Zadání názvu uložené úlohy ..................................................... 145

Tisk specializovaných úloh v systému Windows ........................................................ 145

Nastavení vyrovnání při oboustranném tisku .............................................. 145

Přímý tisk z portu USB ........................................................................................................... 147

9 Správa a údržba .......................................................................................................... 149

Tisk informačních stránek ...................................................................................................... 150
Použití implementovaného webového serveru HP ..................................................................... 151

Spuštění implementovaného webového serveru HP pomocí síťového připojení .............. 151
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 152

Karta Informace ..................................................................................... 152
Karta Obecné ........................................................................................ 152
Karta Tisk .............................................................................................. 153
Karta Odstraňování problémů .................................................................. 154
Karta Zabezpečení ................................................................................. 154
Karta Webové služby HP ........................................................................ 154
Karta Síť ............................................................................................... 154
Seznam Další odkazy ............................................................................. 154

Používání softwaru HP Web Jetadmin ..................................................................................... 156
Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 157

Bezpečnostní pokyny ............................................................................................. 157

Zabezpečení protokolu IP ........................................................................ 157

Zabezpečení implementovaného webového serveru HP ............................................. 157
Podpora šifrování: Vysoce výkonný pevný disk se šifrováním HP (pouze modely xh) ...... 157
Zabezpečení uložených úloh .................................................................................. 158
Uzamčení nabídek ovládacího panelu ..................................................................... 158
Uzamčení formátoru .............................................................................................. 158

Úsporná nastavení ............................................................................................................... 160

Tisk v režimu EconoMode ...................................................................................... 160
Úsporné režimy .................................................................................................... 160

Zakázání nebo povolení režimu spánku .................................................... 160
Nastavení časovače přechodu do režimu spánku ....................................... 161
Nastavení časového plánu režimu spánku ................................................. 161

Instalace paměti a interních zařízení USB ................................................................................ 162

Přehled ................................................................................................................ 162
Instalace paměti .................................................................................................... 162

x

CSWW

background image

Instalace paměti produktu ....................................................................... 162

Aktivace paměti .................................................................................................... 167
Kontrola instalace modulů DIMM ............................................................................ 168
Přidělení paměti .................................................................................................... 168
Instalace interních zařízení USB .............................................................................. 169

Čištění produktu ................................................................................................................... 172

Čištění dráhy papíru .............................................................................................. 172

Aktualizace produktu ............................................................................................................ 172

10 Řešení potíží ............................................................................................................... 173

Vlastní pomoc ...................................................................................................................... 174
Kontrolní seznam řešení potíží ............................................................................................... 175

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ...................................................................... 176

Obnovení výrobního nastavení .............................................................................................. 177
Význam zpráv na ovládacím panelu ...................................................................................... 178

Typy hlášení ovládacího panelu .............................................................................. 178
Hlášení ovládacího panelu ..................................................................................... 178

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 179

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 179
Produkt podává více listů papíru ............................................................................. 179
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 179

Odstranění uvíznutých médií ................................................................................................. 181

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 181
Odstranění uvíznutých médií v oblastech výstupu ...................................................... 182

Odstranění uvíznutých médií ze zadní výstupní přihrádky ........................... 182
Odstranění uvíznutých médií z volitelného stohovače nebo stohovače se
sešívačkou ............................................................................................. 183

Odstranění uvíznutých papírů z volitelného stohovače nebo
stohovače se sešívačkou ........................................................... 183
Odstranění uvíznutých svorek z volitelného stohovače nebo
stohovače se sešívačkou ........................................................... 184

Odstranění uvíznutých médií z volitelné schránky s 5 přihrádkami ............... 185

Odstranění uvíznutých médií z oblasti fixační jednotky .............................................. 187
Odstranění uvíznutých médií z volitelné duplexní jednotky ......................................... 190
Odstranění uvíznutých médií ze zásobníků ............................................................... 192

Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 1 ............................................. 192
Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na
500 listů ............................................................................................... 192
Odstranění uvíznutých médií z volitelného zásobníku na 1 500 listů ............. 193

Odstranění uvíznutých médií z volitelného podavače obálek ...................................... 195
Odstranění uvíznutých médií z oblasti horního krytu a tiskové kazety ........................... 196

CSWW

xi

background image

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru .......................................................... 199

Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 200

Výběr typu papíru ................................................................................................. 200
Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ......................................... 200
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 201
Kontrola tiskové kazety .......................................................................................... 201
Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám ................. 203

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu ...................................................................................... 204

Produkt netiskne .................................................................................................... 204
Produkt tiskne pomalu ............................................................................................ 204

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 205

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště USB ..................... 205
Soubor netiskne z úložiště USB ............................................................................... 205
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Načíst z jednotky USB ............. 206

Řešení potíží s připojením k síti .............................................................................................. 207

Řešení potíží s přímým připojením ........................................................................... 207
Řešení potíží se sítí ................................................................................................ 207

Špatné fyzické připojení ......................................................................... 207
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ......................................... 207
Počítač nekomunikuje s produktem ........................................................... 208
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ........................ 208
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou ...... 208
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny ................... 208
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná .................... 208

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 209

Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ................................ 209
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 209
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 209

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac ................................................... 211

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny ............................... 211
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a
fax) ..................................................................................................................... 211
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk
a fax) .................................................................................................................. 211
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 212
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Print & Fax (Tisk a fax) ........................................................................................... 212
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny ................................................ 212

Dodatek A Objednávka spotřebního materiálu a doplňků k produktu ............................. 213

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 214

xii

CSWW

background image

Čísla dílů ............................................................................................................................ 215

Příslušenství pro manipulaci s papírem ..................................................................... 215
Díly, které může zákazník opravit svépomocí ........................................................... 215
Kabely a rozhraní ................................................................................................. 216

Dodatek B Servis a podpora ............................................................................................ 217

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................ 218
Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu
LaserJet ............................................................................................................................... 220
Data uložená na tiskové kazetě ............................................................................................. 221
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ................................................................................. 222
Oprava provedená zákazníkem – záruční servis ...................................................................... 225
Zákaznická podpora ............................................................................................................ 226
Opětovné zabalení produktu ................................................................................................. 227

Dodatek C Technické údaje o produktu ............................................................................ 229

Fyzické specifikace .............................................................................................................. 230
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ........................................................ 230
Provozní podmínky ............................................................................................................... 230

Dodatek D Informace o předpisech .................................................................................. 231

Předpisy FCC ...................................................................................................................... 232
Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí ........................................................ 233

Ochrana životního prostředí ................................................................................... 233
Vytváření ozonu .................................................................................................... 233
Spotřeba energie .................................................................................................. 233
Spotřeba toneru .................................................................................................... 233
Spotřeba papíru .................................................................................................... 233
Plasty ................................................................................................................... 234
Spotřební materiál HP LaserJet ................................................................................ 234
Pokyny pro vracení a recyklaci ............................................................................... 234

Spojené státy americké a Portoriko ........................................................... 234

Vrácení více kazet najednou ..................................................... 234
Vracení jednoho kusu .............................................................. 234
Odeslání ................................................................................ 235

Program sběru mimo USA ....................................................................... 235

Papír ................................................................................................................... 235
Omezení materiálu ................................................................................................ 235
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................. 236
Chemické látky ..................................................................................................... 236

CSWW

xiii

background image

Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) ................................................. 236
Další informace ..................................................................................................... 237

Prohlášení o shodě ............................................................................................................... 238
Prohlášení o bezpečnosti ...................................................................................................... 240

Bezpečnost laseru ................................................................................................. 240
Kanadské předpisy DOC ....................................................................................... 240
Prohlášení VCCI (Japonsko) .................................................................................... 240
Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem ........................................................... 240
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ............................................................... 240
Prohlášení EMC (Čína) ........................................................................................... 241
Prohlášení EMC (Korea) ......................................................................................... 241
Prohlášení o elektromagnetickém rušení (Tchaj-wan) .................................................. 241
Stabilita produktu .................................................................................................. 241
Prohlášení o laseru pro Finsko ................................................................................ 241
Prohlášení o udělení značky GS (Německo) ............................................................. 242
Tabulka materiálu (Čína) ........................................................................................ 243
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko) ................................... 243

Rejstřík ............................................................................................................................. 245

xiv

CSWW