HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště USB

background image

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště USB

Soubor netiskne z úložiště USB

Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Načíst z jednotky USB

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště
USB

1.

Je možné, že používáte úložiště USB nebo systém souborů, který tento produkt nepodporuje.

Soubory uložte do standardního externího úložiště USB, které používá systém souborů File

Allocation Table (FAT). Produkt podporuje externí úložiště USB se systémem souborů FAT12,

FAT16 a FAT32.

2.

Pokud již je otevřena jiná nabídka, zavřete ji a pak znovu vložte úložiště USB.

3.

Je možné, že úložiště USB obsahuje více oddílů. (Někteří výrobci úložišť USB instalují do úložišť

software, který vytváří oddíly podobně jako na disku CD.) Přeformátováním úložiště USB odeberte

oddíly nebo použijte jiné úložiště USB.

4.

Úložiště USB může vyžadovat vyšší napájení, než produkt umožňuje.

a. Odpojte externí úložiště USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Použijte externí úložiště USB, které má vlastní zdroj napájení nebo má nižší spotřebu.

5.

Externí úložiště USB nemusí správně fungovat.

a. Odpojte externí úložiště USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Pokuste se tisknout z jiného externího úložiště USB.