HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Řešení potíží s přímým připojením

background image

Řešení potíží s přímým připojením

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, zkontrolujte kabel.

Zkontrolujte, zda je kabel připojen k počítači i zařízení.

Zkontrolujte, zda není kabel delší než 5 metrů. Zkuste použít kratší kabel.

Připojením k jinému zařízení zkontrolujte, zda kabel správně funguje. V případě potřeby kabel

vyměňte.