HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Počítač nekomunikuje s produktem

background image

Počítač nekomunikuje s produktem

1.

Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.

a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko Start a na

položku Spustit a zadejte příkaz cmd.

b. Zadejte příkaz ping následovaný IP adresou produktu.

V systému Mac OS X spusťte nástroj Network Utility a zadejte IP adresu do správného pole

v podokně Ping.

c.

Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.

2.

Jestliže se provedení příkazu ping nezdařiIo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a

zda jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.