HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu

background image

Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu

1.

Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu Porty. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa

produktu. IP adresa produktu je uvedená na konfigurační stránce produktu.

2.

Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP HP, zaškrtněte políčko Vždy

tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa.

CSWW

Řešení potíží s připojením k síti

207

background image

3.

Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte

místo IP adresy název hostitele.

4.

Pokud je adresa IP správná, odeberte produkt a znovu jej přidejte.