HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná

background image

Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná

1.

Zkontrolujte konfigurační stránku pro zjištění stavu síťového protokolu. V případě potřeby jej

povolte.

2.

V případě potřeby změňte konfiguraci nastavení sítě.

208

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

Odstraňování problémů se softwarem zařízení
v systému Windows

Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna

1.

Znovu nainstalujte software produktu.

POZNÁMKA:

Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se

zobrazuje v oznamovací oblasti na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte

možnost Close (Zavřít) nebo Disable (Zakázat).

2.

Pokuste se zapojit kabel USB do jiného portu USB v počítači.

Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva

1.

Znovu nainstalujte software produktu.

POZNÁMKA:

Ukončete všechny spuštěné aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, jejíž ikona se

zobrazuje v oznamovací oblasti na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte

možnost Close (Zavřít) nebo Disable (Zakázat).

2.

Ověřte si volné místo na disku u jednotky, na kterou se chystáte instalovat software produktu.

V případě potřeby uvolněte co nejvíce volného místa na disku a znovu nainstalujte software

produktu.

3.

V případě potřeby spusťte nástroj Defragmentace disku a znovu nainstalujte software produktu.

Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

1.

Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte funkčnost produktu.

2.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně usazeny a splňují specifikace. To zahrnuje kabely USB

a napájecí kabely. Zkuste použít nový kabel.

3.

Ověřte, zda se adresa IP na konfigurační stránce shoduje s adresou IP portu softwaru. Použijte

jeden z následujících postupů:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a. Klikněte na tlačítko Start.

b. Klikněte na položku Nastavení.

c.

Klikněte na možnost Tiskárny a faxy (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení

nabídky Start) nebo klikněte na možnost Tiskárny (v případě použití klasického zobrazení

nabídky Start).

d. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku Vlastnosti.

e. Klikněte na kartu Porty a poté na položku Konfigurovat port.

CSWW