HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk

background image

Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto
zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Řešení potíží se softwarem

Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X 10.5 nebo novější.

Řešení potíží s hardwarem

1.

Ujistěte se, že je produkt zapnutý.

2.

Ověřte, zda je kabel USB správně připojen.

3.

Ověřte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.

4.

Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB odebírajících energii současně.

Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel zařízení MFP přímo k portu USB počítače.

5.

Zkontrolujte, zda v řadě nejsou připojeny více než dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte

z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.

POZNÁMKA:

Klávesnice počítače iMac představuje nenapájený rozbočovač USB.