HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

background image

Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

1.

Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte funkčnost produktu.

2.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně usazeny a splňují specifikace. To zahrnuje kabely USB

a napájecí kabely. Zkuste použít nový kabel.

3.

Ověřte, zda se adresa IP na konfigurační stránce shoduje s adresou IP portu softwaru. Použijte

jeden z následujících postupů:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a. Klikněte na tlačítko Start.

b. Klikněte na položku Nastavení.

c.

Klikněte na možnost Tiskárny a faxy (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení

nabídky Start) nebo klikněte na možnost Tiskárny (v případě použití klasického zobrazení

nabídky Start).

d. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku Vlastnosti.

e. Klikněte na kartu Porty a poté na položku Konfigurovat port.

CSWW

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows

209

background image

f.

Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.

g. Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně

nastavenou adresou IP.

Windows 7

a. Klikněte na tlačítko Start.

b. Klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

c.

Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a pak klikněte na položku

Vlastnosti tiskárny.

d. Klikněte na kartu Porty a poté na položku Konfigurovat port.

e. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.

f.

Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně

nastavenou adresou IP.

210

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

Odstraňování problémů se softwarem zařízení
v systému Mac

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu

Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax

(Tisk a fax)

Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny

1.

Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.

2.

Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a

znovu nainstalujte software.

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu
Print & Fax (Tisk a fax)

1.

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.

2.

Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na

konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).

3.

Nahraďte kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené
v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

1.

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.

2.

Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.

3.

Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a

znovu nainstalujte software.

4.

Nahraďte kabel USB nebo síťový kabel kvalitním kabelem.

CSWW