HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Místa uvíznutí

background image

Místa uvíznutí

Zobrazí-li se na displeji ovládacího panelu zpráva o uvíznutí papíru, vyhledejte uvíznutý papír nebo

jiná tisková média na místech zobrazených na obrázku. Potom odstraňte uvíznutá média podle

následujícího postupu. Možná bude potřeba hledat uvíznutý papír i na jiných místech, než která jsou

označena ve zprávě o uvíznutí. Pokud místa uvíznutí nejsou obvyklá, podívejte se nejprve do oblasti

horního krytu pod tiskovou kazetou.

Při odstraňování uvíznutých médií buďte velmi opatrní, abyste uvíznutý papír nepřetrhli. Pokud zůstane

kousek papíru v zařízení, může způsobit další uvíznutí.

1

4

2

3

5

6

1

Oblast horního krytu a oblast tiskové kazety

2

Volitelný podavač obálek

3

Oblasti zásobníků (zásobník 1, zásobník 2 a doplňkové zásobníky)

4

Volitelná jednotka pro oboustranný tisk

5

Oblast fixační jednotky

6

Oblasti výstupu (horní přihrádka, zadní přihrádka, volitelný stohovač, stohovač se sešívačkou nebo schránka
s 5 přihrádkami)

POZNÁMKA:

Po odstranění uvíznutých médií mohou v zařízení zůstat zbytky uvolněného toneru,

což může způsobit dočasné problémy s kvalitou tisku. Tyto problémy by měly zmizet po vytištění

několika dalších stran.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

181