HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

background image

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

Tento produkt zahrnuje funkci obnovení po uvíznutí, která znovu vytiskne uvíznuté stránky. K dispozici

jsou následující možnosti:

Automaticky – produkt se pokusí znovu vytisknout uvíznuté stránky, pokud je k dispozici

dostatek paměti. Toto je výchozí nastavení.

Vypnuto – produkt se nebude pokoušet znovu tisknout uvíznuté stránky. Výkon tiskárny bude

optimální, protože naposledy tištěné stránky se neukládají do paměti.

POZNÁMKA:

Pokud použijete tuto možnost a v produktu dojde papír u úlohy tištěné na obou

stranách, může dojít ke ztrátě některých stránek.

Zapnuto – produkt vždy vytiskne uvíznuté stránky. K uložení několika posledních vytisknutých

stránek je přidělena dodatečná paměť. To může způsobit celkové snížení výkonu.

1.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Obnovení po uvíznutí papíru

3.

Vyberte příslušnou možnost a pak stiskněte tlačítko

OK

.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

199