HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z volitelné schránky s 5 přihrádkami

background image

Odstranění uvíznutých médií z volitelné schránky s 5 přihrádkami

1.

Vyjměte všechny papíry, které jsou ve výstupní

přihrádce.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

185

background image

2.

Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým

médiím na zadní straně schránky

s 5 přihrádkami.

3.

Pokud je papír uvíznutý v horní části schránky

s 5 přihrádkami, vytáhněte jej směrem dolů.

4.

Pokud je papír uvíznutý v dolní části schránky

s 5 přihrádkami, otevřete zadní výstupní

přihrádku a papír vytáhněte směrem nahoru.

5.

Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím

a zadní výstupní přihrádku.

186

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW