HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií ze zadní výstupní přihrádky

background image

Odstranění uvíznutých médií ze zadní výstupní přihrádky

1.

Otevřete zadní výstupní přihrádku.

POZNÁMKA:

Je-li větší část papíru stále

uvnitř zařízení, bude pravděpodobně snazší

vyjmout ho z oblasti horního krytu.

2.

Uchopte pevně obě strany papíru a opatrně jej

vytáhněte ze zařízení. Na listu může být

uvolněný toner. Buďte opatrní a nevysypte ho

na sebe nebo do zařízení.

POZNÁMKA:

Pokud je vyjmutí uvíznutého

papíru obtížné, pokuste se zcela otevřít horní

kryt, aby se uvolnil tlak na papír. Pokud došlo

k roztržení papíru nebo pokud se odstranění

papíru stále nedaří, pokuste se papír vytáhnout

z oblasti fixační jednotky.

3.

Zavřete zadní výstupní přihrádku.

4.

Pokud zpráva o uvíznutí médií přetrvává, je

v zařízení stále uvíznutý list. Hledejte uvíznutý

papír na jiném místě.

182

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW