HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z oblasti fixační jednotky

background image

Odstranění uvíznutých médií z oblasti fixační jednotky

Tento postup použijte pouze v těchto případech:

Papír uvízl uvnitř fixační jednotky a nelze jej vyjmout z oblasti horního krytu ani z oblasti zadního

výstupu.

List papíru se roztrhl při pokusu o odstranění uvíznutého papíru z fixační jednotky.

1.

Vypněte produkt.

2.

Otočte zařízení zadní částí směrem k sobě.

Pokud je nainstalována volitelná duplexní

jednotka, zvedněte ji a rovně ji vytáhněte ze

zařízení. Položte ji stranou.

3.

Odpojte napájecí kabel.

VAROVÁNÍ!

Fixační jednotka je žhavá.

Před vyjmutím fixační jednotky ze zařízení

vyčkejte do doby, dokud jednotka

nevychladne, abyste se nepopálili.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

187

background image

4.

Otevřete zadní výstupní přihrádku.

5.

Vyjměte zadní výstupní přihrádku. Umístěte

prst do blízkosti závěsu na levé straně a silně

zatlačte doprava, dokud čep závěsu

nevypadne z otvoru uvnitř zařízení. Výstupní

přihrádku vyjměte otočením směrem ven.

6.

Pokud papír vidíte, vyjměte jej.

Pokud papír není vidět, zvedněte dvě modré

páčky po stranách fixační jednotky a jednotku

rovně vytáhněte.

7.

Vyjměte uvíznutý papír. V případě potřeby

zvedněte černý plastový vymezovač umístěný

na vrchu fixační jednotky. Usnadníte si přístup

k uvíznutému listu.

UPOZORNĚNÍ:

Při odstraňování

uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

nepoužívejte ostré ani kovové předměty. Mohli

byste fixační jednotku poškodit.

188

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

8.

Zasuňte fixační jednotku do zařízení tak, aby

modré páčky na obou stranách zaklaply na

místo.

9.

Nainstalujte zadní výstupní přihrádku na své

místo. Vložte pravý čep závěsu do otvoru

uvnitř zařízení. Zatlačte na levý závěs směrem

dovnitř a zasuňte jej dovnitř otvoru v zařízení.

Zavřete zadní výstupní přihrádku.

10.

Zapojte napájecí kabel do zařízení.

11.

Jednotku pro oboustranný tisk vraťte na místo,

pokud byla vyjmuta.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

189

background image

12.

Zapněte zařízení.

13.

Pokud zpráva o uvíznutí médií přetrvává, je

v zařízení stále uvíznutý list. Hledejte uvíznutý

papír na jiném místě.