HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z oblasti horního krytu a tiskové kazety

background image

Odstranění uvíznutých médií z oblasti horního krytu a tiskové
kazety

1.

Otevřete horní kryt.

196

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

2.

Vyjměte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud chcete zabránit

poškození tiskové kazety, nevystavujte ji světlu

déle než na několik minut. Po dobu, kdy je

mimo zařízení, zakryjte tiskovou kazetu listem

papíru.

3.

Pomocí zelené páčky zvedněte desku pro vstup

papíru. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír ze

zařízení. Papír neroztrhněte. Pokud nelze

papír uvolnit, pokuste se jej vytáhnout z oblasti

zásobníků.

4.

Otevřete zásobník 1 a vyjměte kryt

příslušenství pro obálky. Pokud je papír na

tomto místě, vyjměte jej.

5.

Otočte vodítko papíru a zkontrolujte případné

další uvíznutí papíru na spodní straně. Pokud

je papír na tomto místě, vyjměte jej.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

197

background image

6.

Vraťte kryt příslušenství pro obálky na své

místo a zavřete zásobník 1.

7.

Nainstalujte tiskovou kazetu a zavřete horní

kryt.

8.

Pokud zpráva o uvíznutí papíru zůstává

zobrazena, je v zařízení stále uvíznutý papír.

Hledejte uvíznutý papír na jiném místě.

198

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW