HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z volitelné duplexní jednotky

background image

Odstranění uvíznutých médií z volitelné duplexní jednotky

1.

Nadzvedněte volitelnou jednotku pro

oboustranný tisk a poté ji tahem vyjměte.

2.

Vyjměte všechny papíry, které jsou na

zásobníku 2. (Je možné, že bude nutné

sáhnout dovnitř zařízení.)

190

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

3.

Vytáhněte pomalu všechny papíry z volitelné

jednotky pro oboustranný tisk.

4.

Vložte volitelnou duplexní jednotku do

zařízení.

5.

Pokud zpráva o uvíznutí médií přetrvává, je

v zařízení stále uvíznutý list. Hledejte uvíznutý

papír na jiném místě.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

191