HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z volitelného podavače obálek

background image

Odstranění uvíznutých médií z volitelného podavače obálek

Tento postup se týká pouze uvíznutí médií při používání volitelného podavače obálek.

1.

Vyjměte všechny obálky, které jsou vloženy do

volitelného podavače obálek. Snižte gramáž

obálek a pozvedněte výsuvný nástavec

zásobníku do zavřené pozice.

2.

Pevně uchopte obě strany volitelného

podavače obálek a opatrně jej vytáhněte ze

zařízení.

3.

Pomalu odstraňte všechny uvíznuté obálky

z podavače obálek.

4.

Pomalu odstraňte všechny uvíznuté obálky

z produktu.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

195

background image

5.

Nainstalujte podavač obálek na své místo.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

zprávu o uvíznutí

odstraníte.

7.

Pokud zpráva o uvíznutí papíru zůstává

zobrazena, je v zařízení stále uvíznutá

obálka. Hledejte uvíznutý papír na jiném

místě.

8.

Vložte znovu obálky a zkontrolujte, zda jsou

spodní obálky zasunuty o kousek dál než horní

obálky.