HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií z volitelného zásobníku na 1 500 listů

background image

Odstranění uvíznutých médií z volitelného zásobníku na 1 500 listů

1.

Otevřete přední dvířka zásobníku.

CSWW

Odstranění uvíznutých médií

193

background image

2.

Je-li hrana uvíznutého papíru vidět v oblasti

podavače, vytáhněte papír pomalu směrem

dolů a ven ze zařízení. (Nevytahujte papír

přímo, abyste ho nepřetrhli.) Pokud papír není

vidět, podívejte se do oblasti horního krytu.

3.

Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje značky

plnění na vymezovačích papíru a zda je

přední hrana stohu papíru zarovnána se

šipkami.

4.

Zavřete přední dveře zásobníku.

5.

Stisknutím tlačítka

OK

zprávu o uvíznutí

odstraníte.

6.

Pokud zpráva o uvíznutí médií přetrvává, je

v zařízení stále uvíznutý list. Hledejte uvíznutý

papír na jiném místě.

194

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW