HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů

background image

Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na
500 listů

1.

Vysuňte zásobník ze zařízení, mírně ho

nadzvedněte a vyjměte z něj všechen

poškozený papír.

2.

Je-li hrana uvíznutého papíru vidět v oblasti

podavače, vytáhněte papír pomalu směrem

dolů a ven ze zařízení. (Nevytahujte papír

přímo, abyste ho nepřetrhli.) Pokud papír není

vidět, podívejte se do dalšího zásobníku nebo

do oblasti horního krytu.

192

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW

background image

3.

Zkontrolujte, zda je papír ve všech čtyřech

rozích a pod značkami maximálního množství

vyrovnaný.

4.

Zasuňte zásobník do zařízení.

5.

Stisknutím tlačítka

OK

zprávu o uvíznutí

odstraníte.

6.

Pokud zpráva o uvíznutí médií přetrvává, je

v zařízení stále uvíznutý list. Hledejte uvíznutý

papír na jiném místě.