HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zabránění uvíznutí papíru

background image

Zabránění uvíznutí papíru

Pomozte snížit počet uvíznutí papíru pomocí následujících řešení.

1.

Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.

2.

Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír

z jiné hromádky.

3.

Nepoužívejte papír, na který se již tisklo nebo kopírovalo.

4.

Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte

jej a vraťte část papíru do zásobníku.

CSWW

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul

179

background image

5.

Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru.

Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.

6.

Dbejte na to, aby byl zásobník v produktu zcela vložený.

7.

Pokud tisknete na těžký, vystupující nebo perforovaný papír, použijte ruční podavač a podávejte

listy jeden po druhém.

180

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW