HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hlášení ovládacího panelu

background image

Hlášení ovládacího panelu

Produkt poskytuje robustní hlášení ovládacího panelu. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí hlášení,

vyřešte problém podle pokynů na obrazovce. Pokud se zobrazí hlášení „Chyba“ nebo „Pozor“ a

nejsou zobrazeny žádné kroky k vyřešení problému, vypněte produkt a potom ho znovu zapněte.

Pokud k problémům s produktem dochází i nadále, obraťte se na podporu společnosti HP.

Další informace o různých tématech můžete zobrazit stisknutím tlačítka Nápověda. .

178

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW