HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrola tiskové kazety

background image

Kontrola tiskové kazety

Tiskovou kazetu zkontrolujte a vyměňte, pokud dochází k následujícím potížím:

Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.

Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

Potištěné stránky mají skvrny nebo pruhy.

POZNÁMKA:

Pokud používáte nastavení tisku konceptu nebo režim EconoMode, může se tisk jevit

světlejší.

Pokud určíte, že je třeba tiskovou kazetu vyměnit, vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a

vyhledejte číslo dílu správné originální tiskové kazety HP.

CSWW

Zlepšení kvality tisku

201

background image

Typ tiskové kazety

Kroky k vyřešení problému

Doplněné nebo recyklované tiskové
kazety

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití nového nebo recyklovaného
spotřebního materiálu od jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že se nejedná
o originální výrobky, nemůže společnost HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat
jejich kvalitu. Pokud používáte doplňovanou nebo recyklovanou tiskovou kazetu
a nejste spokojeni s kvalitou tisku, vyměňte ji za originální kazetu HP.

Originální tisková kazeta HP

1.

Jakmile se blíží odhadovaný konec životnosti kazety, na ovládacím panelu
produktu nebo na stránce stavu spotřebního materiálu je vyznačen stav Velmi
nízká
. Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte tiskovou kazetu.

2.

Vizuálně ověřte, zda tisková kazeta není poškozená. Viz následující pokyny.
V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte.

3.

Pokud potištěné stránky obsahují značky, které se několikrát opakují ve stejné
vzdálenosti od sebe, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší,
pomocí informací o opakovaných vadách v tomto dokumentu určete příčinu
problému.

202

Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW