HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám

background image

Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým
potřebám

Pokud má potištěná stránka neočekávané čáry v obrázcích, chybí na ní text, obrázky, má nesprávné

formátování nebo nahrazená písma, může být nutné použít jiný ovladač tiskárny.

Ovladač HP PCL 6

Výchozí ovladač. Tento ovladač je nainstalován automaticky, pokud se
nerozhodnete instalovat jiný.

Doporučený pro všechny systémy Windows

Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro
většinu uživatelů

Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost
v systémech Windows

Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními
softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5

Ovladač HP UPD PS

Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti
Adobe

®

nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci

s grafikou

Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash
fontů

HP UPD PCL 5

Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows

Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty
HP LaserJet

Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými
programy

Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení
produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)

Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění
jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren

Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem
Windows

Ovladač HP UPD PCL 6

Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows

Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro
většinu uživatelů

Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro
optimální rychlost v prostředích Windows

Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními
softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5

Další ovladače tiskárny si můžete stáhnout z těchto webových stránek:

www.hp.com/go/

lj600Series_software

.

CSWW

Zlepšení kvality tisku

203