HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Předpisy FCC

background image

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje všem podmínkám třídy A pro digitální zařízení uvedeným

v části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu proti

rušivému vyzařování při provozu v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vysílat

vysokofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s návodem

k obsluze, může způsobit škodlivé interference s radiokomunikací. Provoz tohoto zařízení v obydlených

oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé interference. V takovém případě musí uživatel tyto

interference na vlastní náklady odstranit.

POZNÁMKA:

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností

Hewlett-Packard, mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

V souladu s limity třídy A části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného

kabelu.

232

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu
prostředí

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět produkty vykazující vysokou kvalitu také ve vztahu k

životnímu prostředí. Tento produkt byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní

dopad na životní prostředí.

Vytváření ozonu

Tento produkt nevytváří žádné podstatnější množství ozonu (O

3

).

Spotřeba energie

V režimu Úsporný režim podstatně klesá spotřeba elektrické energie. Šetří se tím přírodní zdroje

a náklady, aniž by byl ohrožen vysoký výkon tohoto produktu. Tisková zařízení a zařízení pro digitální
zpracování obrazu společnosti Hewlett-Packard označená logem ENERGY STAR

®

vyhovuje

specifikacím ENERGY STAR agentury United States Environmental Protection Agency v USA, které jsou

kladeny na zařízení pro digitální zpracování obrazu. Produkty pro digitální zpracování obrazu

vyhovující normě ENERGY STAR jsou označeny následující značkou:

Další informace o modelech produktů splňujících specifikace programu ENERGY STAR naleznete na

adrese:

www.hp.com/go/energystar

Spotřeba toneru

V režimu EconoMode spotřebovává zařízení méně toneru, což může prodloužit životnost tiskové

kazety. Spoleenost HP nedoporueuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny

v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tiskové kazety.

Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit tiskovou kazetu.

Spotřeba papíru

Spotřebu papíru a přírodních zdrojů lze snížit díky doplňkové funkci automatického oboustranného

tisku (oboustranný tisk) a funkci tisku N stránek na list (více stránek na jeden list papíru).

CSWW