HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet)

background image

Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet)

Bezpečnostní listy (MSDS) spotřebního materiálu obsahujícího chemické látky (například toneru) jsou

k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese

www.hp.com/go/msds

nebo

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.

236

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW