HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Chemické látky

background image

Chemické látky

Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách

použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například

směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických

látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce:

www.hp.com/go/reach

.