HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Další informace

background image

Další informace

Informace o otázkách ochrany životního prostředí naleznete v těchto dokumentech:

dokumentu o ekologickém profilu tohoto produktu a mnoha dalších příbuzných produktů

společnosti HP,

závazku společnosti HP chránit životní prostředí,

systému ekologické správy společnosti HP,

programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí doby

životnosti,

bezpečnostním listu MSDS (Material Safety Data Sheet).

Navštivte webovou stránku

www.hp.com/go/environment

nebo

www.hp.com/hpinfo/

globalcitizenship/environment

.

CSWW

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí

237