HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem

background image

Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem

Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají označenému napětí produktu. Napětí produktu je

uvedeno na štítku produktu. Produkt používá napětí 100–127 V (střídavé) nebo 220–240 V (střídavé)

při 50/60 Hz.

Napájecí kabel připojte k produktu a do uzemněné zásuvky se střídavým proudem.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze napájecí kabel s produktem. Zabráníte tak poškození produktu.