HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Prohlášení o shodě č.: BOISB-1101-00-ver.1.0

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že produkt

Název produktu:

Tiskárny řad HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603

Včetně:

CE998A – zásobník na 500 listů papíru

CF062A – jednotka pro oboustranný tisk

Kontrolní číslo modelu

2)

BOISB-1101-00

Modely zařízení:

VŠECHNY

Tiskové kazety:

CE390A, CE390X

splňuje následující technické údaje:

BEZPEČNOST:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserový/LED produkt třídy 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – třída A

1)

,

3)

EN 61000-2-3:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Název 47 CFR, díl 15, třída A

1)

/ ICES-003, 4. vydání

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 2004/108/EC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC a je označen
příslušným symbolem CE

.

238

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Výrobek může být provozován na základě následujících dvou podmínek: (1)
zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno zvládat příjem jakéhokoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit
jeho funkci.

1.

Tento výrobek byl testován v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.

2.

Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno Regulační číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno za obchodní název
nebo čísla produktu.

3.

Produkt splňuje požadavky norem EN55022 a CNS13438 třída A, pro které platí: „Varování: Toto je produkt třídy A. V domácím
prostředí může tento produkt způsobit rádiové rušení. V takovém případě musí uživatel provést adekvátní opatření.“

Boise, Idaho USA

září 2011

Pouze pro otázky související se zákonnými regulačními opatřeními:

Kontakt v Evropě:

Místní prodejní a servisní středisko Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

CSWW

Prohlášení o shodě

239