HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Kalibrace/čištění

background image

Nabídka Kalibrace/čištění

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Údržba
zařízení
a poté vyberte nabídku Kalibrace/čištění.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-16

Nabídka Kalibrace/čištění

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Nastavení čištění

Auto čištění

Vypnuto*

Zapnuto

Interval čištění

V seznamu vyberte počet stránek, které mají
automaticky produkt vyčistit.

Velikost při čištění

Letter

A4

Tisk čisticí stránky

34

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW