HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Servis

background image

Nabídka Servis

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Údržba
zařízení
a poté vyberte nabídku Servis.

Přístup do nabídky Servis je chráněn a vyžaduje zadání kódu PIN. Tato nabídka je určena pro použití

autorizovaným servisním pracovníkem.

CSWW

Nabídka Údržba zařízení

35

background image

36

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW