HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Upgrade firmwaru z USB

background image

Nabídka Upgrade firmwaru z USB

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Údržba
zařízení
a poté vyberte nabídku Upgrade firmwaru z USB.

Vložte paměťové zařízení USB s balíkem upgradu firmwaru do portu USB a postupujte podle pokynů

na obrazovce.