HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Zálohování/obnovení

background image

Nabídka Zálohování/obnovení

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Údržba
zařízení
a poté vyberte nabídku Zálohování/obnovení.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-15

Nabídka Zálohování/obnovení

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Hodnoty

Zálohovat data

Naplánované zálohy

Povolit plánování

Zadejte čas.

Počet dní mezi

Zadejte počet dní.

Zálohovat nyní

Exportovat poslední zálohu

Obnovit data

Vložte jednotku USB, která
obsahuje soubor zálohy.