HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB

background image

Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB

POZNÁMKA:

Než budete moci začít tuto funkci používat, je třeba ji povolit v nabídkách

ovládacího panelu nebo pomocí implementovaného webového serveru HP.

Chcete-li tuto funkci povolit pomocí nabídek na ovládacím panelu, otevřete nabídku Správa, otevřete

podnabídku Nastavení obnovení z jednotky USB a poté vyberte možnost Povolit. Chcete-li tuto

funkci povolit pomocí integrovaného webového serveru HP, klikněte na kartu Tisk.

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů a poté vyberte podnabídku
Obnovit úlohu z jednotky USB.

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Vyberte soubor nebo složku

<Název úlohy>

Kopie

14

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW