HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení

background image

Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů a poté vyberte podnabídku
Obnovit úlohu z paměti zařízení.

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Všechny úlohy (s PINem)

Tisk

Kopie

Vytisknout a odstranit

Kopie

Odstranit

Vš. úlohy (bez PINu)

Tisk

Kopie

Vytisknout a odstranit

Kopie

Odstranit

Ano

Ne

<Název úlohy s kódem PIN>

Tisk

Kopie

Vytisknout a odstranit

Kopie

Odstranit

<Název úlohy bez kódu PIN>

Tisk

Kopie

Vytisknout a odstranit

Kopie

Odstranit

Ano

Ne

CSWW

Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení

15