HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Nastavení displeje

background image

Nabídka Nastavení displeje

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Nastavení displeje.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-7

Nabídka Nastavení displeje

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Jas displeje

Rozsah je -10 až 10.

Jazyk

Vyberte ze seznamu jazyků, které produkt
podporuje.

Zobrazit IP adresu

Displej

Skrýt

24

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-7

Nabídka Nastavení displeje (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Časový limit nečinnosti

Rozsah: 10 až 300 sekund

Výchozí hodnota = 60 sekund

Odstranitelná varování

Zapnuto

Úloha*

Události s možností pokračování

Automaticky pokračovat (po 10
sekundách)
*

Pokračujte stisknutím tlačítka OK