HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB

background image

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Nastavení obnovení z jednotky USB.

Tabulka 2-5

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB

První úroveň

Hodnoty

Povolení otevírání z jednotky USB

Povoleno

Zakázáno*