HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Nastavení schránky s více zásobníky

background image

Nabídka Nastavení schránky s více zásobníky

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Nastavení schránky s více zásobníky.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-11

Nabídka Nastavení schránky s více zásobníky

První úroveň

Hodnoty

Pracovní režim

Schránka*

Stohovač

Oddělovač úloh

Řadič

28

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW