HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Nastavení sešívačky/stohovače

background image

Nabídka Nastavení sešívačky/stohovače

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Nastavení sešívačky/stohovače.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-10

Nabídka Nastavení sešívačky/stohovače

První úroveň

Hodnoty

Sešívání

Žádné*

Vlevo nebo vpravo nahoře

Vlevo nahoru

Vpravo nahoře

Sešívačka téměř prázdná

Pokračovat*

Zastavit