HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Obecné nastavení tisku

background image

Nabídka Obecné nastavení tisku

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Obecné nastavení tisku.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-6

Nabídka Nastavení tisku

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Ruční podávání

Povoleno

Zakázáno*

Písmo Courier

Normální*

Tmavý

Široký A4

Povoleno

Zakázáno*

Tisk chyb PS

Povoleno

Zakázáno*

Tisk chyb PDF

Povoleno

Zakázáno*

22

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-6

Nabídka Nastavení tisku (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Jazyk

Automaticky*

.PCL

PS

PDF

.PCL

Délka formuláře

Rozsah: 5–128

Výchozí hodnota = 60

Orientace

Na výšku*

Na šířku

Zdroj písma

Vnitřní*

USB

Číslo písma

Rozsah: 0–110

Výchozí hodnota = 0

Rozteč písma

Rozsah: 0,44–99,99

Výchozí hodnota = 10,00

Velikost bodu písma

Rozsah: 4,00–999,75

Výchozí hodnota = 12,00

Sada znaků

Vyberte sadu znaků ze seznamu.

Připojit CR k LF

Ne*

Ano

Potlačit prázdné stránky

Ne*

Ano

Mapování zdroje média

Standardní*

Klasické

CSWW

Nabídka Správa

23