HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Odstraňování problémů

background image

Nabídka Odstraňování problémů

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Odstraňování problémů.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-14

Nabídka Odstraňování problémů

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Hodnoty

Tisk protokolu událostí

Zobrazit protokol událostí

Vytisknout stránku dráhy
papíru

Tisk stránky kvality

Tisk zkušební stránky
fixační jednotky

Diagnostické testy

Čidla dráhy papíru

Vyberte čidlo zařízení ze
seznamu.

Test dráhy papíru

Tisk zkušební stránky

Zdroj

Vyberte zásobník ze seznamu
dostupných zásobníků.

Výstup

Vyberte položku ze seznamu
dostupných přihrádek.

Oboustranné

Vypnuto*

Zapnuto

Kopie

1*

10

50

100

500

Stohování

Vypnuto

Zapnuto

Ruční test čidla

Ruční test snímače
zásobníku/přihrádky

Test součástí

Test při zastavení tisku

Rozsah: 0–60 000

CSWW

Nabídka Správa

33