HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Správa spotřebního materiálu

background image

Nabídka Správa spotřebního materiálu

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Správa spotřebního materiálu.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-8

Nabídka Správa spotřebního materiálu

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Hodnoty

Tisk stavu spotřebního
materiálu

Nastavení spotřebního
materiálu

Černá tisková kazeta

Velmi nízké nastavení

Zastavit

Výzva k pokračování

Pokračovat*

Nastavení při nízké
prahové hodnotě

1–100 %

Výchozí hodnoty pro kazetu
CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Výchozí hodnoty pro kazetu
CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Sada pro údržbu

Velmi nízké nastavení

Zastavit

Výzva k pokračování

Pokračovat*

CSWW

Nabídka Správa

25

background image

Tabulka 2-8

Nabídka Správa spotřebního materiálu (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Hodnoty

Nastavení při nízké
prahové hodnotě

1–100 %

Výchozí hodnota = 10 %

Zprávy o spotřebním
materiálu

Zpráva o docházení
spotřebního materiálu

Zapnuto*

Vypnuto

Ukazatel úrovně

Zapnuto*

Vypnuto

Obnovit spotřební materiál Nová sada údržby

Ne

Ano